Grassland-projekt – számos részeredménnyel

Grassland-projekt – számos részeredménnyel

Folyamatos a munka a Grassland-HU LIFE integrált projekt háza táján, amelyből a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság is kiveszi a részét: gyeprekonstrukciós beavatkozásokat végeznek, hathatósan részt vesznek a Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat munkájában, valamint önkéntes programokat szerveznek, ezzel is erősítve a környezeti nevelést.

Élőhely rekonstrukció – Az esztergomi gyepeink új életre kelnek

A projekt részeként Esztergom külterületén, a Kis-Strázsa-hegy körüli védett és fokozottan védett (HUDI20009 Budai-hegység Natura 2000) területen, mintegy 320 hektáron végezték el az idegenhonos inváziós növényfajok irtását 2022-2023-ban a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) szakemberei. A beavatkozást megelőzően részletes felmérést készítettek, amely során 21 özön- és kultúrnövény fajt mutattak ki, amelyek közül csak a fásszárúaknak 21841 egyede volt jelen. Az ezek alapján készített térképek a nagy és tagolt területen a munkavégzést jelentősen megkönnyítették, kezeletlen egyedek csak elvétve maradtak vissza. Az elsősorban szelektív növényvédőszeres technológiák, mint a törzsinjektálás és a kéregkenés alkalmazásával a járulékos károk minimalizálása mellett a célfajok egyedeinek irtása jó hatásfokkal valósult meg. A beavatkozás a teljesség igénye nélkül különösképpen az agresszívan terjeszkedő mirigyes bálványfa, a keskenylevelű ezüstfa, a zöld juhar, a fehér akác, a cseh keserűfű és a közönséges selyemkóró irtására irányult, de a komoly veszélyt jelentő, ugyanakkor még csak szálanként előforduló kései meggy és nyugati ostorfa irtása is megvalósult. Az özönnövények gyérítése során a keskenylevelű ezüstfa egyedek sarjadása jelentett problémát, amely csak többszöri felülkezeléssel volt megoldható. A növényvédőszeres és mechanikusan végzett beavatkozásokkal, lábon szárított fásszárú növények részleges eltávolítására a területen ugyancsak megkezdett cserjementesítés keretében kerül majd sor. Egyes területeken a kezelt, kiszáradt egyedek holtfaként visszahagyásra kerülnek.

dinpi-002

 

A projektterületen ugyancsak jelentős kiterjedésben, mintegy 140 hektáron végeznek cserjementesítési munkálatokat. Az elsősorban őshonos fa- és cserjefajok spontán szukcessziója révén jelentkező cserjésedés az értékes gyepvegetációt károsítja, azok diverzitását csökkenti. A beavatkozást elsősorban az egybibés galagonya agresszív térhódítása indokolja, amelynek nagy kiterjedésű, sűrű állományai alatt más, így idegenhonos inváziós fajok is terjedésnek indultak. A cserjementesítést megelőzően, annak teljes területén elvégezték ezek szelektív növényvédőszeres kezelését. A cserjések átalakítása során visszahagyják az őshonos fásszárú fajok egyedeit, csoportjait, így a helyenként jelenlévő vizes élőhelyek árnyalásának biztosítása mellett az élőhely komplexitása is biztosított marad. A visszamaradó füzes-somos foltok búvó- és fészkelőhelyet, a vadgyümölcsök táplálékforrást biztosítanak. A cserjementesítés során növényvédőszeres kezelés már nem történik. Az érintett területeken a fa- és cserjefajok egyedeinek eltávolítása kézi erővel (láncfűrész) történik, majd a faanyag kiszállítását munkagép végzi a romterületeken kijelölt depóniákba. A depóniákra érkező anyagot apríték formájában fogják elszállítani.

Az özönnövény irtással és cserjeirtással érintett területek fenntartását a továbbiakban legeltetéssel tervezik megoldani. Ez a jelenleg is rendelkezésre álló cikta és cigája juhok mellett, különösen a sűrű galagonyások helyén a tervek szerint többek között kecskével történik majd. Az inváziós fajok szálanként visszamaradt (kezeletlen vagy kihajtó) egyedeit további szelektív növényvédőszeres beavatkozásokkal fogják majd visszaszorítani.

Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat

A Kárpát-medence az eurázsiai sztyeppövezet nyugati határán helyezkedik el. Élővilága olyannyira különbözik Európa más részeinek élővilágától, hogy az Európai Unióba önálló életföldrajzi (biogeográfiai) egységet alkot, amelyet Pannon biogeográfiai régiónak hívunk. A régió karakterének meghatározó élőhelyei az itt található gyepterületek.

A Grassland-HU LIFE integrált projekt uniós támogatással munkálkodik a pannon gyepek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javításán, a biológiai sokféleség hosszútávú megőrzésén. A program keretében működik a Gyepvédelmi Tanácsadói Szolgálat, amelynek célja, hogy ingyenesen elérhető tanácsokkal segítse a gazdálkodókat abban, hogyan lehet a gyepeken folytatott gazdálkodást összhangba hozni a természeti értékek megőrzésével, a Natura 2000 előírások helyes alkalmazásával. Ebben nagy szerepe van a folyamatos terepi jelenlétnek, a helyi gazdálkodókkal kialakított kapcsolatoknak. A DINPI két dolgozója látja el ezt a feladatot Fejér, Komárom-Esztergom és Pest vármegye területén és az Ipoly mentén.

Az a céljuk, hogy hozzásegítsék a gazdálkodókat egy mezőgazdasági élőhely létrehozásához, amelyek egyaránt szolgálják az élővilág minden elemének jólétét és az egészséges emberi környezet fenntartását.

dinpi-006

 

Környezeti nevelés másképp  

A DINPI beavatkozási területe mellett található Esztergom-Kertvárosban, a Kis-Strázsa-hegyen vezető tanösvény népszerű kirándulóhely, amelyet a környékbeliek is szívesen látogatnak. 2002 óta szabadon látogatható útvonal vezet körbe a hegyen, amelynek kiinduló- és végpontja a Kökörcsin ház. Az 1,2 km-es körtúra a Strázsa-hegy északi oldalán kapaszkodik föl, és a déli oldalán ereszkedik le. A tetején magasodó kilátótoronyból körpanoráma nyílik, ahonnan tiszta időben a Tátra csúcsai is láthatóak. A torony szakvezetéssel látogatható, az egyéni kirándulók pedig az épület tövében újonnan létesített padokról élvezhetik a kilátást.

A lankásan kanyargó ösvény kanyarulatait sajnos több helyen levágások, rövidítések szelik át, mély tájsebet rajzolva a különleges élővilágú gyepbe. Ezekben a bakancsok vágta csatornákban a lezúduló esővíz itt-ott már teljesen lemosta a termőtalajt. A projekt részeként megújult tanösvényen a szélesebb lépcsők mellett korlátokat is kihelyeztek, amelyek elsősorban a kijelölt útvonal betartását és az élőhely védelmét szolgálják. Az új nyomvonalat néhol – ahol ez nem jelent további károsítást – a látogatói szokásokhoz igazítottuk.

dinpi-003

 

Tematikus kiadványaikban az úgynevezett Cincér Újságokban igyekeznek felhívni a figyelmet a Natura 2000 gyepterületekre, valamint eddig elért eredményeikre. A kiadványok ide kattintva érhetőek el.

A tanösvény fejlesztése és kiadványaik mellett a Grassland-HU LIFE integrált projektben célul tűzték ki, hogy futamideje alatt nem kevesebb, mint 90 önkéntes napot tartanak, összesen 800 fő bevonásával. Az első önkéntes napot 2021. szeptember 11-én tartották meg, amely az esztergomi projektterületükön található tanösvény megújítására fókuszált.

dinpi-004

 

Azóta nagy utat tettek meg önkénteseikkel. 2024 márciusában tartották meg a 24. önkéntes napjukat, amellyel több mint 470 főt sikerült bevonni a DINPI aktív természetvédelmi munkájába.

Önkénteseik 10 éves kortól egészen 70 évesig bármire bevethetőek voltak a Natura 2000 gyepterületeiken. Az önkéntesek nemcsak a természetvédelmi kezelői feladataikat segítik, részt vesznek a fajvédelmi tevékenységekben, biotikai adatok gyűjtésében és a DINPI területének tisztán tartásában.

Önkénteseiknek hála a fóti Somlyó területén 4,5 hektáron, valamint a Visegrádi-öböl területén 2 hektáron, míg a budakeszi Álom-völgyben 1,5 hektáron sikerült megtisztítani a területet a lekaszált gallyaktól, bozótoktól.

Önkénteseik segítettek a farmosi terelőkerítés megépítésében, ezzel hozzájárulva a barna ásóbékák védelméhez. Valamint lehetőséget nyújtott a MATE hallgatóinak, hogy megismerjék a DINPI védett gyepterületeit, gyepekhez kötődő Natura 2000 jelölő fajokat.

A projekt keretében tartotta meg a DINPI a 2017 óta hetedik alkalommal megszervezett látogatószámlálását a Pilisi Bioszféra Rezervátumban, kiemelt figyelmet fordítva a Natura 2000 gyepterületek védelmére.

dinpi-005

 

Hogyan tovább?

Annak ellenére, mennyi minden történt a projektmegvalósítás első 5 évében még komoly terveik vannak a projekt második felére. Az inváziós fajok eltávolítása és cserjeirtás elvégzése után nagyon fontos a kedvező természeti állapot fenntartása, amelyhez nem kevesebb haderőt, mint egy csapat kecskét szeretnénk bevetni.

Természetesen tovább folytatják önkéntes napjaikat, fókuszálva Natura 2000 gyepterületeink védelmére. Folytatják gyepvédelmi tanácsadó szolgáltatásukat, az idén beszerzett központi épületükkel.

Forrás: Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság