Tavaszi terepbejárás a Grassland-HU LIFE integrált projekt helyszínein

Tavaszi terepbejárás a Grassland-HU LIFE integrált projekt helyszínein

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai idén tavasszal is ellátogattak a pannon gyepek és hozzájuk kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzését célul kitűző Grassland-HU LIFE integrált projekt helyszíneire. A tavaszi esők után a különböző élőhelykezelési munkálatoknak köszönhetően elmondható, hogy mintaterületeink kezdik visszanyerni eredeti élőhelyükhöz köthető növénytársulásaikat.

Az országos léptékű programban a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) területén belül négy, különböző tulajdonságokkal bíró projektterületeket jelöltünk ki, amelyek közül három a Szatmár-Bereg (barabási Kaszonyi-hegy, fülesdi láprét, hetefejércsei legelő), egy pedig a Nyírség területén (petneházi Daru-rét) található, összesen 169 hektár kiterjedésben.

Az elmúlt években végzett különböző helyreállítási munkálatoknak köszönhetően a Daru-rét idén már a természetesebb állapotát mutatta. A nagyjából 36 hektáron végzett cserje és nádirtás, valamint a rendszeres szárzúzással kezelt aranyvessző (Solidago spp.) már visszaszorulóban van a fokozottan védett réti angyalgyökér (Angelica palustris), a védett pompás sisakoskosbor (Anacamptis palustris subsp. elegans), hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), buglyos szegfű (Dianthus superbus) és a vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) élőhelyein. Sőt, 17 hektáron a korábban szántóként hasznosított területen végzett gyeptelepítésen mára már összefüggő gyepet láthatunk.

Különleges, és a HNPI területei közül is igen egyedi a Barabás település külterületén magasodó Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület. A hegyen kijelölt egykori elvadult és összefüggő cserjésekkel borított szőlő parcellákban lévő projektterületek (kb. 34 ha) kitisztítása után a múlt év tavasszal és az ősz végén végzett gyeptelepítések igencsak látványos változáson mentek keresztül. Szerencsére a tájfajta gyümölcsökből álló ültetett facsemeték is megmaradtak a folyamatos gondoskodásnak köszönhetően.

A Fülesdi-lápréten végzett gyalogakác-irtás és a 2,5 hektáron végzett gyepesítés festői képet mutatott a tavaszi esőzések után. A kiváló időzítéssel elvetett speciális fűmagkeveréknek köszönhetően a növényzet méteres nagyságúra nőtt, így létrehozva egy már természetvédelmi szempontból is értékes gyepterületet. A láprét északi részén lévő egykori rizsföldeken hátrahagyott elhanyagolt gyepre rá sem lehetett ismerni. A több mint 22 hektáron végzett szakszerű beavatkozás meghozta a várt eredményt, többek között a Cibere-csatornán létrehozott vízvisszatartó beton műtárgynak is köszönhetően. Reméljük, hamarosan a gyepesítések melletti megmaradt természetes területekről ide is betelepülnek a legfontosabb védendő értéket képviselő hangyaboglárka lepkék (Maculinea sp. újabb nevén: Phengaris sp.) és tápnövényeik, a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) és az őszi vérfű (Sanguisorba officinalis).

Sajnos az egynapos kirándulás során már nem jutott idő a negyedik projekthelyszínükre, a sziki kocsorddal (Peucedanum officinale) s a vele szoros ökológiai kapcsolatban álló nagy szikibagolylepkével (Gortyna borelii) bővelkedő hetefejércsei legelőre. Azonban, egész éves szakaszoló legeltetésnek köszönhetően a terület állagmegőrzése jó irányba halad. Hamarosan pedig beüzemelik a mobil villany pásztorrendszert.

A projekthelyszíneken lassan a terület karbantartása, az állagmegőrzés, valamint az eddig elvégzett munkálatok nyomon követése lesz a prioritás. Természetesen ebben a feladatkörben is részt vállalnak a HNPI Természetvédelmi Őrszolgálat és a Gyepvédelmi Tanácsadói Szolgálat munkatársai.

Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság