Szürkemarhák kihajtása a Mura ártéri legelőire

Szürkemarhák kihajtása a Mura ártéri legelőire

2024. május 7-én történelmi pillanatokat élhettek át a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugat-Zala Tájegységének munkatársai: uniós források felhasználásával, közel negyven év után legelő állatokat helyezhettek ki a Mura ártérbe a visszagyepesített természetvédelmi terület fenntartható kezelése érdekében.

A Mura árterében folytatott sok évszázados hagyományos gyepgazdálkodás a nyolcvanas évek végére gyakorlatilag megszűnt. Az egykori kaszálókat, legelőket részben szántóként hasznosították, más részük felhagyva elbokrosodott, beerdősült vagy ellepte a nád és az inváziós növényfajok.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság KEHOP pályázati forrás felhasználásával területet vásárolt, amelyen gazdálkodási központot hozott létre a Zala vármegyei Letenyén, az ártér közvetlen szomszédságában. A gazdálkodási központ teljeskörű felszerelése 2023 második felében fejeződött be. Ekkor magyar szürke szarvasmarhákkal népesítették be a telepet. Időközben a korábban a Grassland-HU LIFE integrált projekt forrásából megvásárolt és visszagyepesített szántóterületeken, illetve elgyomosodott, ma már legeltetésre alkalmatlan egykori gyepterületeken folyamatos gépi kezelést végeztek a legeltetés megkezdésének biztosításához. 2024. május 7-én a 33 egyedből álló induló gulyát kihajtották a gazdálkodási központtól mintegy 800 méterre fekvő felújított gyepterületre.

Szürkemarhák kihajtása 04

Az egykori felhagyott, elbokrosodott szántóterületen 3 év kezeléssel érték el a jelenlegi, legeltetésre alkalmas gyepállapotot. Őshonos marháik birtokba vették a 13 hektáros magasfüvű, dús legelőt, amelyhez további 6 hektár, kezelésre váró területet kerítettek hozzá. A gulyát még idén áthajtják egy szintén természetvédelmi kezelést igénylő, mintegy 20 hektáros egykori gyepterületre. Az állatlétszámot a területek tisztításával párhuzamosan növekvő fűhozamot követve igyekeznek növelni.

A Grassland-projekt (LIFE17 IPE/HU/000018) alapvető célja a gyepes élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása és hosszú távú megőrzése. Ezt a célt tekintve, a Mura-menti projektterületeken a legeltetés újraindításával komoly mérföldkövet értek el a szakemberek.

Forrás: Magyari Máté, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Fotók: Búzás Előd, Magyari Máté, Schneidler Viktor