Gyepterületek állapotjavítása Dél-Mezőföldön

Gyepterületek állapotjavítása Dél-Mezőföldön

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság többek között a Dél-Mezőföld területén található síksági pannon löszsztyeppek és pannon homoki gyepek megőrzése érdekében tervez természetvédelmi beavatkozásokat a Grassland-HU LIFE integrált projekt során.

Az erősen cserjésedő, helyenként inváziós fajokkal fertőzött gyepfoltok természeti állapotát kíméletes módszerekkel elvégzett cserjeirtással, a szukcesszió előrehaladásával megjelent fás szárú vegetáció és az inváziós fajok eltávolításával igyekeznek javítani a nemzeti park munkatársai.

A szántóterületek közt még megmaradt kis kiterjedésű, szigetszerű, többnyire nehezen megközelíthető, meredek gyepterületeken régóta nem folyik legelőgazdálkodás. Természetvédelmi beavatkozások nélkül a valamikor nagy kiterjedésű gyepek ezen értékes fajokat őrző maradványai is fokozatosan eltűnnek, beerdősülnek. A karbantartás nyomán ezek a területek hosszú távon is alkalmasak maradnak a rajtuk élő védett fajok, például a tátorján, a gyapjas csüdfű, az őszi füzértekercs, a parlagi pityer, a gyurgyalag és az ürge megőrzésére.

Az eredmények értékelhetősége érdekében a munkák megkezdése előtt három mintaterületen történtek botanikai és zoológiai alapállapot-felvételezések, a későbbiekben pedig a vizsgálatok ismétlésével tervezik a fajkészlet változásainak nyomon követését.

A kezelések a 2019. és 2026. közötti időszakban mintegy 160 hektáron, több ütemben valósulnak meg, és a közép-mezőföldi löszvölgyek, a Szakadáti löszgyepek, a Tengelici-homokvidék, a Kisszékelyi-dombság, a paksi Ürge-mező és a paksi tarka sáfrányos Natura 2000 területek egyes részeit érintik.

Forrás: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság