Ingyenesen elérhető a gyepvédelmi tanácsadók hálózata!

Ingyenesen elérhető a gyepvédelmi tanácsadók hálózata!

Gyepes élőhelyeink ismertsége és népszerűsége messze elmarad más ökoszisztémákétól, pedig legalább akkora értéket képviselnek, mint erdeink, vagy vizes élőhelyeink. Gondoljunk bele, ha azt mondjuk gyep, akkor a legtöbb embernek a kertjében frissen nyírt pázsit jut eszébe, pedig hazánk olyan változatos füves élőhelyek színtere, mint a hortobágyi szikesek, a kiskunsági homokpusztagyepek, vagy az őrségi láprétek, melyek számtalan élőlénynek adnak otthont vagy táplálkozási területet.

A Grassland-HU LIFE integrált projekt – amelynek koordináló kedvezményezettje a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. – fókuszában a gyepes élőhelyek és a hozzájuk kötődő fajok megőrzése áll. Ezt a célt olyan akciók megvalósításán keresztül tervezik elérni, mint az Országos Gyepstratégiai Terv összeállítása, a gyepek alapállapotának felmérése, nyomonkövetése, fajvédelmi tervek készítése, Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat felállítása, továbbá az inváziós fajok megismertetése, terjeszkedésük visszaszorítása.

Az egész országot lefedő akciók minél hatékonyabb végrehajtásában 14 projektpartner vesz részt, köztük 9 nemzeti park, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is.

Gyepterületeink fenntartásában és jó állapotának megőrzésében kulcsszerepet játszanak azok a gazdálkodók, akik a gyepes területeken legeltetést, kaszálást folytatnak. Így a projekt kiemelt figyelmet szeretne fordítani a velük való kapcsolattartásra. Ennek elősegítésére hozták létre a Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálatot, amelynek fontos feladata a gazdálkodókkal és az őket képviselő szervezetekkel való együttműködés.

A gyepvédelmi tanácsadók segítsége mindenki számára ingyenesen igénybevehető, a tanácsadók elérhetőségei vármegyei bontásban ide kattintva érhetők el.

A minden nemzeti park igazgatóságnál elérhető tanácsadók kiemelt tevékenysége, hogy segítsék a gyepes élőhelyek kezelőit abban, hogy megismerhessék a természetbarát gyepgazdálkodással kapcsolatos lehetőségeiket. Ezért a terepi jelenlét munkájuk szerves részét képezi, amelynek célja, hogy a gazdálkodóval való közös terepbejárások alkalmával már egy-egy konkrét területen észlelhető esetleges problémákat feltárják, és megoldásukhoz szakmai támogatást nyújtsanak.

Legtöbb gyeptípusunk fennmaradásához elengedhetetlen a megfelelő módon elvégzett kezelés. Ezért mind a gazdálkodási, mind a természetvédelmi érdekeket szem előtt kell tartanunk, mely csak együttműködéssel valósítható meg. A Grassland-HU projekt célja, hogy mindkét szempontot figyelembe véve, megvalósíthassa azokat a terveket, melyek a gyepes élőhelyek értékeinek megőrzését hosszú távon lehetővé teszi.

Forrás: Grassland-HU LIFE IP