Félidejéhez érkezett a GRASSLAND-HU LIFE IP - BNPI

Félidejéhez érkezett a GRASSLAND-HU LIFE IP - BNPI

A nyolc éves időtartamú GRASSLAND-HU LIFE integrált projekt félidejéhez érkezett!
A projekt célja a gyepes élőhelyek és a hozzájuk kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása, valamint ezek hosszú távú megőrzése. Az eddig eltelt időszak első fázisa az előkészítésről, a második fázisa pedig már a vállalt feladatok, akciók megvalósításáról szól. A projekt feléhez érve, az eddig elért eredményeinkről, előrehaladásunkról szeretnénk beszámolni.

Földvásárlás

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) a bükkzsérci Kerek-domb megvásárlását tervezte a projekt keretében. A Kerek-domb több védett és fokozottan védett állat- és növényfajnak nyújt otthon. A BNPI a 2020. és 2021. évek során sikeresen megvásárolta a terület jelentős részét.

Élőhely-megőrzés és helyreállítás

A projekt keretében a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 14 Natura 2000 területen, összesen közel 890 hektár gyepterületen végez felméréseket és természetvédelmi célú kezeléseket.
Az elmúlt időszakban a szukcesszió megfékezése (a terjedő cserjék visszaszorítása), valamint az inváziós fajok kiirtása során végzett munkák eredményeként jelentős előrehaladás volt tapasztalható a projekt területeken.

Natura 2000 gyepterület szárzúzással történő helyreállítása
Natura 2000 gyepterület szárzúzással történő helyreállítása. Fotó: Harmos Krisztián

 

Az elmúlt négy évben számos alkalommal hirdettünk e tevékenységekre irányuló önkéntes programokat is. A bükkzsérci Kerek-dombon a jelentős mértékben terjedő kökény, mogyoró és fekete fenyő visszaszorítása céljából, míg a verpeléti Vár-hegyen - ahol a legeltető állattartással évtizedekkel ezelőtt felhagytak - a nagy területeket beborító kökény, valamint a hóbogyó és az akác térhódításának megfékezésére szerveztük ezeket. Napjainkban Magyarország területén egyre jelentősebb problémát okoz az inváziós gyalogakác, ami - agresszív terjedésével – kiszorítja az őshonos növényeket azok élőhelyéről. A BNPI projektterületei közül a tiszadorogmai Sulymos-laposon kellett hathatósan fellépnünk a gyalogakác folyamatos és gyors térhódításával szemben.

Élőhelykezelés a tiszadorogmai Sulymos-laposon. Fotó: Gál Renáta
Élőhelykezelés a tiszadorogmai Sulymos-laposon. Fotó: Gál Renáta

                                                                                                                              

Fajokat célzó természetvédelmi intézkedések

A projekt kiemelt fajai között szerepel a mezei hörcsög (Cricetus cricetus) és a Magyarországon kizárólag csak a BNPI területén élő magyar szöcskeegér (Sicista trizona). 2019-ben a BNPI még szorosabbra fűzte együttműködését a Magyar Természettudományi Múzeummal (MTTM), a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesülettel (BEKE) és a MTA-DE „Lendület” Filogenomikai Kutatócsoporttal (MTA-DE), valamint ezeknek a szervezeteknek önkénteseivel, hogy eme két veszélyeztetett státuszú rágcsáló kutatásában és védelmi tevékenységében minél nagyobb előrelépést tudjon elérni. A projekt kezdete óta eltelt időszakban az eddig ismert szöcskeegér-élőhelyek számát - élvefogó csapdák segítségével - sikerült megduplázni, így már 10 helyszínről ismert a faj jelenléte. Az MTTM és a BEKE szakembereit segítve az egyik legnagyobb részpopuláció körül villanypásztor lett kiépítve, hogy ezáltal ki legyenek szorítva a területről az egerek nagyobb méretű szőrmés ragadozói (vaddisznó, róka, sakál). A csapdákba került, majd sértetlenül elengedett egyedek genetikai vizsgálatát az MTA-DE végezte el. A 2021 nyarán befogott és a Fővárosi Állat- és Növénykertbe szállított két pár magyar szöcskeegér közül az egyik nőstény utódokat szült, melyeket sikeresen felnevelték az állatkert szakemberei, remélhetőleg megalapozva ezzel a későbbi fogságban szaporodó állományt.

A magyar szöcskeegér (Sicista trizona)
A magyar szöcskeegér (Sicista trizona) az egyik legveszélyeztetettebb állatfajunk, ezért védelmére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Fotó: Kozma Attila

 

A mezei hörcsög elterjedésének vizsgálata is folytatódott. Lakossági megkeresésre több településen történtek élve befogások és összesen több, mint 240 egyed került kitelepítésre a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzetbe, ezáltal megalapozva a projektben vállalt új populációk közül az elsőket. Az MTTM szakembereit élő egyedek befogásában, illetve ürülékük begyűjtésében is segítették a BNPI természetvédelmi őrei. Ezeken a későbbiekben parazitológiai vizsgálatokat fognak végezni.

Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat

A projekt keretein belül, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. koordinálásával 2021 tavaszán elindult a gyepvédelmi tanácsadó szolgálat (GYTSZ). Erről már Igazgatóságunk honlapjáról is értesülhettek, hiszen több, gazdáknak szóló szakmai cikket is megjelentettünk ennek apropóján. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság GYTSZ munkatársai a jövőben törekednek majd arra, hogy még aktívabban részt vegyenek a helyi agráréletben és minél több gazdával építsenek ki személyes kapcsolatot annak érdekében, hogy a Natura 2000 gyepek kezeléséhez és a kompenzáció igényléséhez segítséget nyújthassanak.

Legeltetés - gyepgazdálkodás
A gyepek megőrzésének egyik lényeges eleme a jó szakmai kapcsolat kialakítása az állattartó gazdákkal, hiszen a legeltető állattartás a talaj tápanyag-utánpótlásában, ezáltal a kultúrtáj megőrzésében és fenntartásában is fontos szerepet játszik. Fotó: Harmos Krisztián

 

Tervek az idei évre

Bár a projekt első 4 évében is sokat haladtunk a vállalt feladatok megvalósítása terén, még bőven lesz munkánk az előttünk álló időszakban is.
A COVID-járvány miatt csekély alkalommal tudtak GYTSZ tanácsadóink szakmai rendezvényeken megjelenni és a tanácsadó szolgálat tevékenységét széles körben népszerűsíteni, ezért a következő időszakban erre kiemelt figyelmet fogunk fordítani. Emellett további ismeretterjesztő cikkek publikálását is tervezzük. Az év további részében folytatjuk a megkezdett élőhelykezeléseket és az inváziós fajok irtását, hiszen a lekaszált és cserjéktől, valamint inváziós fajoktól megtisztított területeken fenntartó kezeléseket szükséges végezni ahhoz, hogy a gyepterület ténylegesen kialakuljon és fenn is maradjon. A projekt keretében vállalt nagy kiterjedésű projektterületek természetvédelmi célú kezelésére - közbeszerzési eljárás keretében - vállalkozót bízunk meg (Kelet-Cserhát; Tepke, Bézma, Gyöngyösi Sár-hegy).
Folytatjuk a magyar szöcskeegér és a mezei hörcsög természetvédelmi helyzetét célzó tevékenységeket (populációk feltérképezése, szaporítás, élőhelyvédelem, áttelepítés).

Önkéntes csapat - Verpeléti Vár-hegy
Önkéntes csapat a Verpeléti Vár-hegyen. Fotó: Kozma Attila

 

Amennyiben kedvet érez ahhoz, hogy valami jót tegyen a természetért, várjuk jelentkezését önkéntesnek a LIFE IP projekt keretében a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz, akár egyénileg, akár céges csapatépítő tréningként. Jelentkezését követően önkéntes akcióinkról folyamatos tájékoztatást küldünk.