A gyepek titkai V. fotópályázat - pályázati felhívás és szabályzat

a_gyepek_titkai_v_fb-cover

 

A gyepek titkai V. fotópályázat
Pályázati felhívás és szabályzat

 

A Grassland-HU LIFE integrált projekttel kapcsolatban a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és projektpartnerei ötödik alkalommal hirdetik meg a gyepes élőhelyek értékeinek bemutatását, népszerűsítését célzó fotópályázatukat. A pályázat kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a gyepek és élőviláguk védelmére, megőrzésük fontosságára, valamint a gyepeket fenntartható módon hasznosító, a gyepeket védő helyi emberekre.

A pásztorélet és pásztortudás kategóriában a fénykép készítője köteles megnevezni a képen szereplő pásztort (vagy a képen szereplő jószág és legelő pásztorát). A kategóriában nevezett minden fénykép mellé egy szóközökkel együtt 400-800 karakteres leírást kell készíteni (a fotós és a pásztor közös alkotásaként), amelyben bemutatják a képen látható pásztorélet-elemet, illetve a kapcsolódó pásztortudást, valamint azt, hogy ezek milyen szerepet játszanak a gyepek megőrzésében, védelmében.

 

Szervező

A fotópályázat szervezője a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (székhely: 1223 Budapest, Park utca 2., Cg.: 01-09-921027, adószám: 10897988-2-43, a továbbiakban: szervező).

 

Társszervezők

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16., PIR: 325774, adószám: 15325770-2-19)
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc utca 6., PIR: 323868, adószám: 15323864-2-10)
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 7625 Pécs, Tettye tér 9., PIR: 325785, adószám: 15325787-2-02)
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, PIR: 325763, adószám: 15325763-2-11)
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár, PIR: 325752, adószám: 15325756-2-08)
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 4024 Debrecen, Sumen utca 2., PIR: 323879, adószám: 15323871-2-09)
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 29., adószám: 15300540-2-43)
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19., PIR: 323880, adószám: 15323888-2-03)
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1., PIR: 328995, adószám: 15328993-2-04)
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (székhely: 1121 Budapest, Költő utca 21., Nyilvántartási szám: 01 02 0000472, adószám: 19001243-2-43)
Magyar Természettudományi Múzeum (székhely: 1188 Budapest, Baross utca 13., PIR: 321194, adószám: 15321192-2-42)
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 9941 Őriszentpéter, Városszer 57., PIR: 763062, adószám: 15763064-2-18)
Zöld Akció Egyesület (székhely: 3525 Miskolc, Kossuth utca 13., Nyilvántartási szám: 05 02 0000824, adószám: 19076533-1-05)

 

A pályázat időtartama

2024. április 23. 14 órától – 2025. június 30. éjfél

 

Pályázaton résztvevő személyek köre

A pályázaton (az alább részletezett kivételekkel) részt vehet minden cselekvőképes személy, amatőr és hivatásos fotós, aki a megadott részvételi feltételekkel készíti el pályázati anyagát (továbbiakban: pályázó).

A pályázaton nem vehetnek részt a fotópályázat szervezői, a Grassland-HU LIFE integrált projekt kedvezményezettjeinek alkalmazásában dolgozó projektmunkatársak, illetve a pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

 

Nevezési feltételek

Egy pályázó legfeljebb 5 db, saját maga által készített digitális fényképpel nevezhet, amelyeknek teljes felhasználási jogával rendelkezik.

A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj.

 

A beküldött fotók technikai követelményei

Pályázni JPEG formátumú, beágyazott Adobe RGB színprofilú, 300 dpi felbontású, vagy rövidebb oldalon min. 2500 px-s fotókkal lehet. A képek fekete-fehérré alakítása megengedett.

Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont a keletkezett technikai hibák eltávolítására lehetőség van.

Nem küldhetők be digitális módon keretezett, feliratos és dátummal ellátott képek.

 

Pályázat benyújtása

A pályázatra jelentkezni és fényképeket feltölteni az alábbi online felületen keresztül lehetséges: www.grasslandlifeip.hu/fotopalyazat

A megadott felületen a fotók mellett egy rövid adatlap kitöltése is szükséges a képek címének, a készítés időpontjának és helyszínének, valamint a pályázó nevének, postacímének, e-mail címének megadásával. Egy pályázótól lehetőség szerint egyszerre várjuk a pályázati anyagot.

Pályázatok beküldésének határideje: 2025. június 30. éjfél

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat beérkezési időpontján a szervező rendszerébe történő, a beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatok beérkezésének határidejét meghosszabbítsa.

 

Pályázatok elbírálása

A beérkezett fényképeket szakmai zsűri bírálja el anonim módon, és az általuk kiválasztott 30 legjobb fényképet díjazzák, emellett a legjobb képek körében közönségszavazást is meghirdet a szervező a Grassland-HU Facebook-oldalán.

Az ünnepélyes díjátadót és kiállításmegnyitót a tervek szerint 2025 szeptemberében rendezi meg a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., amelynek pontos helyszínéről és időpontjáról e-mailben értesíti a pályázókat. A díjazott képek a Grassland-HU honlapján is megjelennek. A kiállítást követően a képek vándorkiállításra indulnak az ország területén és a Grassland-HU projektpartnereinek bemutatóhelyein lesznek megtekinthetők.

 

Díjazás

A szervezők a 30 legjobb, kiállításra szánt pályázat alkotóit elektronikus úton, e-mailben értesítik a tervek szerint 2025 szeptemberének első felében.

A helyezettek, a külön- és közönségdíjas ajándékcsomagban részesülnek, ezen felül további értékes nyereményekkel (természetismereti kiadványok, páros és családi élményajándékok) gazdagodhatnak. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók.

A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére, vagy a nyeremény eseményének helyszínére történő utazási költség stb.) a nyertes pályázót terhelik. A pályázat nyereményeihez tartozó közterhek befizetése a szervező kötelezettsége.

 

Jog- és adatvédelem

A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy felvétele a nevének feltüntetésével, ellenszolgáltatás nélkül kerüljön kiállításra a 2025 szeptemberében tartott rendezvényen, valamint az azt követő vándorkiállításon, ill. hogy a szervezők és a rendezvény honlapjain, valamint a Grassland-HU projekttel kapcsolatos kiadványokban nyomtatott és online formában is megjelenjen.

A pályázati anyag beküldése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket, a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a megjelenés a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a szervezők a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljék, azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadják. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy a nyertes nevét, lakóhelye városának nevét és a díjazás tényét az ajándék megjelölése mellett a szervezők internetes honlapjukon nyilvánosságra hozzák. A pályázó hozzájárulását adja, hogy a Grassland-HU Facebook-oldalán a szervező által szervezett közönségszavazáson a pályázatával részt vegyen.

A pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen pályázati szabályzat szerint történik. Amennyiben a pályázati szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A pályázó bármikor visszavonhatja képeit, a lenti email-címre küldött levéllel. A pályázat szervezői fenntartják a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsák a pályázat feltételeit, nyereményeit, illetve a lebonyolítás menetét, határidejét. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a szervező tájékoztatja a pályázókat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a pályázó.

Adatkezelési tájékoztató

 

Vegyes rendelkezések

A pályázatban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes, illetve a levelezőrendszer lassúságáért, leállásáért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázat témájától jelentősen eltérő, illetve obszcén felvételeket külön értesítés nélkül kizárják a pályázatból.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve – a jogszabályok által megengedett legnagyobb terjedelemben – mindennemű kártérítési igényt kizár a weboldallal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a weboldalon történő regisztráció bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a versenybe, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus stb. esetén).

Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a pályázat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, a pályázat időtartama alatt bármikor, bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a pályázat nem folytatható le a Szabályzatnak megfelelően. A pályázat törlése esetén minden pályázat lejártnak és érvénytelennek, a pályázó pedig a nyereményre jogosulatlannak tekintendő.

A pályázat kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a szervező nem vállal felelősséget.

A pályázat szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázatban való részvétellel kapcsolatban, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával a pályázatnak okozott károkért való felelősséget.

A szabályzat a pályázat teljes időtartama alatt megtalálható a www.grasslandlifeip.hu oldalon.

További információk a pályázatról: grasslandfoto [at] hoi.hu