Új területtel bővült a fokozattan védett Tompapusztai löszgyep

Új területtel bővült a fokozattan védett Tompapusztai löszgyep

A közelmúltban új területekkel gazdagodott hazánkban a Natura 2000-es hálózat. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó, 34 hektárral bővült terület olyan ritka és fokozottan védett rovar- és emlősfajok számára jelent új élőhelyet, mint a magyar tarsza, vagy az igazi hungarikumnak számító magyar földikutya.

Az Agrárminisztérium és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. természetvédelmi szakemberei területbejároson vettek részt a Battonya határában elterülő Tompapusztai löszgyepen 2024. május 9-én, ahol a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai tartottak szakvezetést.

A látogatás apropója, hogy a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. koordinációjában megvalósuló Grassland-HU LIFE integrált projekt részeként jelentősen bővült a fokozottan védett Tompapusztai löszgyep. A mindössze 21 hektáros ősgyep maradvány kiterjedésének növekedése olyan ritka és fokozottan védett rovar- és emlősfajok számára jelent új élőhelyet, mint a magyar tarsza, a ráncos gyászbogár és az atracél cincér, valamint az igazi hungarikumnak számító magyar földikutya. Az új terület nagyban javítja ezen ritka élőlények természetvédelmi helyzetét és magának a szántók közé szorított löszgyepnek a jövőbeni kedvező állapotát, így a hozzá szorosan kötődő Natura 2000 közösségi jelentőségű fajokét.

A Kárpát-medence gyepei májusban mutatják legszebb arcukat. Így van ez a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság területén elterülő két fokozottan védett löszgyepfolt esetében is. A Tompapusztai löszgyep hazánk utolsóként megmaradt sík fekvésű löszgyepe, a Tatársánci ősgyep pedig egy egykori földvár maradványfoltja. Battonyán, a földikutyák túrásaival pettyezett gyepen, a vegetáció nagy részét adó egyszikű fajok különböző árnyalatú zöldjei között, kitűnnek a hegyi len égszínkék foltjai, amelyek között a gyújtoványfű sárgája virít és a kakukkfű halvány lila apró virágai bújik meg a fűben míg a szegélyben még épp láthatók a kék atracél tövek élénkkék virágai. A Tatársánc oldalában elhelyezkedő apró (alig egyharmad hektár méretű) löszgyepfolt igazi gyöngyszem a szántók uralta tájban. Itt a kónya zsálya csodás lila virágainak tömege várta a szakembereket. Zoológiai érdekessége a területnek a fokozottan védett és közösségi jelentőségű ráncos gyászbogár jelenléte, amelynek életmenetéről és elterjedéséről az utóbbi évek kutatásainak köszönhetően egyre több információval rendelkezünk.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Fotó: Réti-Michalkó Melinda