A gyepek titkai

A gyepek titkai fotópályázat

A Grassland-HU LIFE integrált projekttel kapcsolatban a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és projektpartnerei 2020 óta hirdetik meg a gyepes élőhelyek értékeinek, jellemző növény- és állatfajainak bemutatását, népszerűsítését célzó, évről-évre más tematikát feldolgozó fotópályázatukat.

A gyepek titkai I. – 2020
(a gyepes élőhelyek növényfajai)

A gyepek titkai II. – 2021
(a gyepes élőhelyek gerinctelen állatfajai)

A gyepek titkai III. – 2022
(a gyepes élőhelyek gerinces állatfajai)

 

A gyepek titkai IV. fotópályázat
pályázati felhívás és szabályzat

 

A Grassland-HU LIFE integrált projekttel kapcsolatban a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és projektpartnerei negyedik alkalommal hirdetik meg a gyepes élőhelyek értékeinek, jellemző növény- és állatfajainak bemutatását, népszerűsítését célzó fotópályázatukat. A pályázat kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a gyepek és élőviláguk védelmére, megőrzésük fontosságára.

A Kárpát-medence mai arculatának kialakulásában jelentős szerep jutott a legelő állatoknak, azon belül is őshonos háziállatainknak. Azonban nem csak az állatok formálták a tájat, hanem maga a táj is alakította ezeket a fajtákat, így jöttek létre a magyar tájra jellemző fajták, amelyek nemzeti örökségünk részét is képezik. Fotópályázatunk negyedik fordulójának célja bemutatni a legelő őshonos háziállatfajtáinkat, a marha-, juh és lóféléket valamint az őket kísérő kutyafajtákat, természetes közegükben a magyar tájban.

 

Fajtalista

A képeken az alábbi fajták megjelenítését várjuk:

    marhafajták:
        magyar szürke szarvasmarha
        magyar tarka szarvasmarha
        magyar házi bivaly

    juh- és kecskefajták:
        rackajuh
        cigája juh
        cikta juh
        magyar parlagi kecske

    ló- és szamárfajták:
        nóniusz
        hucul
        lipicai
        parlagi szamár

    kutyafajták:
        kuvasz
        komondor
        puli
        pumi
        mudi
        sinka

 

A pályaművekben az őshonos fajtákat természetes élőhelyeken, a tájban kell bemutatni, a mesterséges környezetben (pl. kertben, lakásban, istállóban) készült felvételek nem megengedettek. Más, a listában nem szereplő fajták képeit az értékelésből kizárjuk.

 

Szervező

A verseny szervezője a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (székhely: 1223 Budapest, Park utca 2., Cg.: 01-09-921027, adószám: 10897988-2-43, a továbbiakban: Szervező).

 

Társszervezők

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., Cg.: 00 15 325770, adószám: 15325770219)

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6., Cg.: 00 15 323864, adószám: 15325787202)

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 7625 Pécs, Tettye tér 9., Cg.: 00 15 325787, adószám: 15325787202)

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4., Cg.:00 15 325756 adószám: 15325756-2-08)

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 4024 Debrecen, Sumen u. 2., Cg.: 00 15 323871, adószám: 15323871209)

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., Cg.: 03 98 000019, adószám: 15323888-2-03)

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1., Cégazonosító: 0498000026, adószám: 15328993204)

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 9941 Őriszentpéter, Városszer 57., Cg.: 00 15 763064, adószám: 15763064218)

Zöld Akció Egyesület (székhely: 3525 Miskolc, Kossuth utca 13., Cg.: 05 02 0000824, adószám: 19076533-1-05)

 

A pályázat időtartama

2023. május 17. 14 órától – 2023. október 31. éjfélig.

 

Pályázaton résztvevő személyek köre

A pályázaton (az alább részletezett kivételekkel) részt vehet minden cselekvőképes személy, amatőr és hivatásos fotós, aki a megadott részvételi feltételekkel készíti el pályázati anyagát (továbbiakban: pályázó).

Két korcsoportban lehet pályaműveket nevezni, 10-től 18 éves korig (a pályázat beadásakor 18. életévét be nem töltött pályázó), valamint 18 év felett. Ezzel szeretnénk az ifjú fotós tehetségeknek is bemutatkozási lehetőséget biztosítani. A pályázaton a részvétel ingyenes.

A pályázaton nem vehetnek részt a fotópályázat szervezői, a Grassland-HU LIFE integrált projekt kedvezményezettjeinek alkalmazásában dolgozó projektmunkatársak, illetve a pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

 

Nevezési feltételek

Egy pályázó legfeljebb 5 db, saját maga által készített digitális fényképpel nevezhet, amelyeknek teljes felhasználási jogával rendelkezik.

A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj.

Más fotópályázatokra beküldött képekkel nevezni nem lehet. Kivételt képeznek a Varázslatos Magyarország oldalon szereplő, ott dobogós helyezést el nem érő képek.

 

A beküldött fotók technikai követelményei

Pályázni 100%-os minőségű, JPEG formátumú, beágyazott Adobe RGB színprofilú fotókkal lehet.

A képek fekete-fehérré alakítása megengedett.

Felbontás: hosszabbik oldal min. 2500 px (széles panorámakép esetén hosszabbik oldal min. 3500 px) vagy 300 dpi. (Az eredeti kép legalább 5, maximum 10 mpx-es lehet).

Képelemek eltávolítása, hozzáadása sem megengedett, viszont a keletkezett technikai hibák eltávolítására lehetőség van.

Nem küldhetők be digitális módon keretezett, feliratos és dátummal ellátott képek.

 

Pályázat benyújtása

A pályázatra jelentkezni és fényképeket feltölteni az alábbi online felületen keresztül lehetséges: www.grasslandlifeip.hu/fotopalyazat

A megadott felületen a fotók mellett egy rövid adatlap kitöltése is szükséges a képek címének (amely megegyezik a kép fájlnevével), a fajta nevének, a készítés időpontjának és helyszínének, valamint a pályázó nevének, postacímének, e-mail címének megadásával. Egy pályázótól lehetőség szerint egyszerre várjuk a pályázati anyagot.

 

Pályázatok beküldésének határideje: 2023. október 31. éjfél

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat beérkezési időpontján a szervező rendszerébe történő, a beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatok beérkezésének határidejét meghosszabbítsa. Az elektronikusan feltöltött fotók a szervező külső tárhelyére kerülnek pályázati anyagonként létrehozott mappákban.

 

Pályázatok elbírálása

A beérkezett fényképeket szakmai zsűri bírálja el anonim módon, és az általuk kiválasztott 30 legjobb fényképet díjazzák. Ezen belül a zsűri 1–3. helyezettet választ, emellett a legjobb képek körében közönségszavazást is meghirdetünk a Grassland-HU Facebook-oldalán.

Az ünnepélyes díjátadót és kiállításmegnyitót 2023 októberében rendezi meg a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., amelynek pontos helyszínéről és időpontjáról e-mailben értesíti a pályázókat. A díjazott képek a Grassland-HU honlapján is megjelennek. A kiállítást követően – az ősz folyamán – a képek vándorkiállításra indulnak az ország területén és a Grassland-HU projektpartnereinek (nemzeti park igazgatóságok) bemutatóhelyein lesznek megtekinthetők.

 

Díjazás

A szervezők a 30 legjobb, kiállításra szánt pályázat alkotóit elektronikus úton, e-mailben értesítik 2023 november első felében.

Az 1–3. helyezettek és a közönségdíjas ajándékcsomagban részesülnek, ezen felül további értékes nyereményekkel (természetismereti kiadványok, múzeumi belépőjegyek) gazdagodnak. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók.

A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére, vagy a nyeremény eseményének helyszínére történő utazási költség stb.) a nyertes pályázót terhelik. A pályázat nyereményeihez tartozó közterhek befizetése a szervező kötelezettsége.

 

Jog- és adatvédelem

A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy felvétele a nevének feltüntetésével, ellenszolgáltatás nélkül kerüljön kiállításra a 2023 októberében tartott rendezvényen, az azt követő vándorkiállításon, ill. hogy a szervezők és a rendezvény honlapjain, valamint a Grassland-HU projekttel kapcsolatos kiadványokban (naptár, szórólap, plakát stb.) nyomtatott formában is megjelenjen.

A pályázati anyag beküldése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket, a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a megjelenés a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a szervezők a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljék, azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadják. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy a nyertes nevét, lakóhelye városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a szervezők internetes honlapjukon nyilvánosságra hozzák. A pályázó hozzájárulását adja, hogy a Grassland-HU Facebook-oldalán a szervező által szervezett közönségszavazáson a pályázatával részt vegyen.

A pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen pályázati szabályzat szerint történik. Amennyiben a pályázati szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A pályázó bármikor visszavonhatja képeit, a lenti email-címre küldött levéllel. A pályázat szervezői fenntartják a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsák a pályázat feltételeit, nyereményeit, illetve a lebonyolítás menetét, határidejét. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a szervező tájékoztatja a pályázókat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a pályázó.

 

Vegyes rendelkezések

A pályázatban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes, illetve a levelezőrendszer lassúságáért, leállásáért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázat témájától jelentősen eltérő, illetve obszcén felvételeket külön értesítés nélkül kizárják a pályázatból.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve – a jogszabályok által megengedett legnagyobb terjedelemben – mindennemű kártérítési igényt kizár a weboldallal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a weboldalon történő regisztráció bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a versenybe, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus stb. esetén).

Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a pályázat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, a pályázat időtartama alatt bármikor, bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a pályázat nem folytatható le a Szabályzatnak megfelelően. A pályázat törlése esetén minden pályázat lejártnak és érvénytelennek, a pályázó pedig a nyereményre jogosulatlannak tekintendő.

A pályázat kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a szervező nem vállal felelősséget.

A pályázat szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázatban való részvétellel kapcsolatban, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával a pályázatnak okozott károkért való felelősséget.

A szabályzat a pályázat teljes időtartama alatt megtalálható a www.grasslandlifeip.hu oldalon.

További információk a pályázatról: grasslandfoto [at] hoi.hu