Pályázati kiírás

FOTÓPÁLYÁZAT A GYEPEKRŐL
 

„A gyepek titkai”

 

A Grassland-HU LIFE integrált projekt keretében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és projektpartnerei fotópályázatot hirdetnek, amelynek célja a gyepes élőhelyek értékeinek, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása, népszerűsítése, és ezen keresztül a figyelem felhívása védelmük, illetve megőrzésük fontosságára. 
A 2020-as pályázat kiemelt témája a gyepes élőhelyek növényfajainak bemutatása.

 

Szervező

A játék szervezője a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (székhely: 1223 Budapest, Park utca 2., Cg.: 01-09-921027, adószám: 10897988-2-43, a továbbiakban: Szervező).

Társszervezők

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., Cg.: 00 15 325770, adószám: 15325770219)
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6., Cg.: 00 15 323864, adószám: 15325787202)
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 7625 Pécs, Tettye tér 9., Cg.: 00 15 325787, adószám: 15325787202)
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (1121 Budapest, Költő u. 21., Cg.: 00 15 325763, adószám: 15325763211)
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4., Cg.:00 15 325756 adószám: 15325756-2-08)
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2., Cg.: 00 15 323871, adószám: 15323871209)
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., Cg.: 00 15 323888, adószám: 15323888203)
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna-liget 1., Cégazonosító: 0498000026, adószám: 15328993204)
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95., Cg.: 00 18 399257, adószám: 18399257143)
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 9941 Őriszentpéter, Városszer 57. , Cg.: 00 15 763064, adószám: 15763064218)
 

A pályázat időtartama

2020. június 17. 08:00 órától – 2020. augusztus 14. 24:00 óráig.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Pályázat beérkezési időpontján a Szervező rendszerébe történő, a beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
 

Pályázat célja, témaköre

A 2020-as pályázat célja a gyepes élőhelyek jellemző növényfajainak bemutatása, népszerűsítése, és ezen keresztül a figyelem felhívása védelmük, illetve megőrzésük fontosságára. A pályaművekben a növényfajokat természetes élőhelyükön kell bemutatni, a  mesterséges környezetben készült felvételek nem megengedettek. 
A fotók készítése során a Játékosnak törekednie kell a növényfajok letaposásának, egyéb károkozásának elkerülésére. 
 

Pályázaton résztvevő személyek köre

A pályázaton (az alább részletezett kivételekkel) részt vehet minden cselekvőképes személy, amatőr és hivatásos fotós, aki a megadott részvételi feltételekkel készíti el pályázati anyagát (továbbiakban: Játékos).

A pályázaton nem vehetnek részt a fotópályázat szervezői, társszervezői, a Grassland-HU LIFE integrált projekt kedvezményezettjei, illetve a pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói. 
 

Pályázat menete, nevezési feltételek

  • Egy pályázó legfeljebb 5 db, saját maga által készített digitális fényképpel nevezhet, amelyeknek teljes felhasználási jogával rendelkezik.
  • A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj. 
  • Más fotópályázatokra beküldött képekkel nevezni nem lehet. 
  • Nem küldhetőek be digitális módon keretezett, feliratos és dátummal ellátott képek. 
  • A kép egyes részeinek módosítása, illetve retusálása nem engedélyezett. 
  • Képelemek eltávolítása, hozzáadása sem megengedett, viszont a keletkezett technikai hibák eltávolítására lehetőség van. 
  • A képek fekete-fehérré alakítása megengedett. 

 

A beküldött fotók technikai követelményei 

  • 100% minőségű JPEG formátumban - Beágyazott Adobe RGB színprofillal 
  • Felbontás: hosszabbik oldal min. 2500px (széles panoráma kép esetén hosszabbik oldal min. 3500px). (Az eredeti kép legalább 5, maximum 10 mpx-es lehet) 
  • A pályázónak a fotók mellé rövid leírást kell mellékelni, amely tartalmazza a képek sorszámát, a faj nevét (ha ismert), a készítés időpontját és helyszínét, valamint a pályázó nevét, postacímét, e-mail címét. Egy pályázótól lehetőség szerint egyszerre várjuk a pályázati anyagot. 

A szervezők fenntartják a jogot, hogy a pályázat témájától jelentősen eltérő, illetve obszcén felvételeket külön értesítés nélkül kizárják a pályázatból. A pályázatban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes, illetve a levelező rendszer lassúságáért, leállásáért a szervezők nem vállalnak felelősséget. 
 

A pályázatra jelentkezni és fényképeket feltölteni az alábbi online felületen keresztül lehetséges: www.grasslandlifeip.hu/fotopalyazat  

Pályázatok beküldésének határideje: 2020. augusztus 14. 24:00 óra
 

Pályázatok elbírálása

A beérkezett fényképeket szakmai zsűri bírálja el, és az általuk kiválasztott 30 legjobb fényképet díjazzák. Ezen belül a zsűri 1–3. helyezettet választ, emellett a legjobb képek körében közönségszavazást is meghirdetünk a Grassland-HU facebook oldalán. 
Az ünnepélyes díjátadót 2020. október elején rendezi meg a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., melynek pontos helyszínéről és időpontjáról levélben értesíti a Játékosokat. A díjazott képeket a Grassland-HU LIFE IP honlapján is bemutatjuk. A kiállítást követően – az ősz folyamán – a képek vándorkiállításra indulnak az ország területén és a Grassland-HU LIFE integrált projekt partnereinek (Nemzeti Park Igazgatóságok) bemutatóhelyein lesznek megtekinthetők.
 

Nyeremények

A szervezők a pályázat nyerteseit elektronikus úton, email-ben értesítik 2020. augusztus 24. 16 óráig. 
A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. 

Az 1–3. helyezettek és a közönségdíjas ajándékcsomagban részesülnek, ezenfelül további értékes nyereményekkel (természetismeretei kiadványok, múzeumi belépőjegyek) gazdagodnak. 

A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére, vagy a nyeremény esemény helyszínére történő utazási költség stb.) a nyertes Játékost terhelik.
A pályázat nyereményeihez tartozó közterhek befizetése a Szervező kötelezettsége.

 

Szerzői jog és adatvédelem

A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy felvétele a nevének feltüntetésével ellenszolgáltatás nélkül kerüljön kiállításra a 2020. október elején tartott rendezvényen, az azt követő vándorkiállításon, a szervezők és a rendezvény honlapjain, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos kiadványokban is megjelenjen. 

A pályázati anyag beküldése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket, a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a megjelenés a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. 

A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a szervezők a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljék, azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadják. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy a nyertes nevét, lakóhelye városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a szervezők internetes honlapjukon nyilvánosságra hozzák. A pályázó hozzájárulását adja, hogy a Grassland-HU facebook oldalán a Szervező által szervezett közönségszavazáson a pályázatával részt vegyen. 

A pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Pályázati szabályzat szerint történik. Amennyiben a Pályázati szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A pályázó bármikor visszavonhatja képeit, a lenti email-címre küldött levéllel. A pályázat szervezői fenntartják a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsák a pályázat feltételeit, nyereményeit, illetve a lebonyolítás menetét, határidejét. 
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Engedélyszám: NAIH- 97284/2016

 

További információk a pályázatról: grasslandfoto [at] hoi.hu 

A Szabályzat a pályázat teljes időtartama alatt megtalálható a www.grasslandlifeip.hu oldalon.

 

Vegyes rendelkezések

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve – a jogszabályok által megengedett legnagyobb terjedelemben – mindennemű kártérítési igényt kizár a Weboldallal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a Weboldalon történő regisztráció bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.).

Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a pályázat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, a pályázat időtartama alatt bármikor, bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a pályázat nem folytatható le a Szabályzatnak megfelelően. A pályázat törlése esetén minden Pályázat lejártnak és érvénytelennek, a Játékos pedig a nyereményre jogosulatlannak tekintendő. 

A pályázat kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

A pályázat szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázatban való részvétellel kapcsolatban, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával a pályázatnak okozott károkért való felelősséget.